„Sündinud samas kohas: kujutis, mälu ja fiktsioon Baltimaades“, grupinäitus

Tallinna Kunstihoone

NB! 8. oktoobril kell 14 Tallinna Kunstihoones
eriline giidituur – Tallinnas viibivad Baltimaade kunstnikud tutvustavad ise oma töid ja näitust.

Näitus on osa projektist „Uurides Baltikumi“ („Re:Searching the Baltics“), mille eesmärk on teha ülevaade 1970.–80. aastatel sündinud Baltimaade fotokunstnike loomingust. Olles täiskasvanuks saanud üleminekuajal, on sel põlvkonnal ometi elavad lapsepõlvemälestused nõukogude perioodist.  Need mälestused on segatud teismeea kogemustega kiiresti muutuvast postsovjetlikust elukeskkonnast. Taoline kohaliku fin de siècle’i tunnetus on andnud kõnealusele põlvkonnale eriomase ühisosa, mis lahutab neid selgelt varasemast ja ka hilisemast, postsovjetlikust põlvkonnast.

1980. aastate lõppu jääb aeg, mil Eesti, Läti ja Leedu end tugevamini Baltikumina identifitseerima hakkasid. Kolm riiki, millel ei olnud enne 20. sajandi algust ühist ajalugu ega identiteeti, haarati samadesse poliitilistesse sündmustesse. Balti riigid pidid endile looma kohaidentiteedi, kuna enne teadis ülejäänud maailm neid pelgalt kui Nõukogude Liidu osa.

Projekti eesmärk on küsida, mida tähendab olla kindla paigaga seotud põlvkond. Kas see paik mõjutab rohkem meid või meie seda paika? Kas geopoliitiline regionaalne ühtsus toob ka kunstis kaasa ühisjooni? Mis on põlvkonna ühismälu ja kuidas see piltidel paistab? Millised ühiseid kogemusi, nii tegelikke kui ka fiktiivseid, võime märgata ühe põlvkonna kunstnike töödes?

Näitusel on mitmeid omavahel seotud temaatilisi kihte: dokumentaalžanri hetkeseis, fotograafiline mõtlemine ajas ja ruumis, põlvkonna ühiste omaduste ning foto ja liikuva pildi spetsiifilise kasutuse uurimine kaasaegses kunstis.

Samas on ka oluline luua kontekst erinevatele fotograafilistele praktikatele Baltikumis. Kõik osalevad kunstnikud on näidanud oma töid Läänes, kuid ei ole varem kunagi ühisel näitusel endi lugusid jutustanud. Näitusel olevad pildid võimaldavad kogeda kohaga seotud fiktsionaalseid lugusid, aga ka mälupilte.

Projekti võtab 2011. aasta lõpul kokku raamatuväljaanne, mis sisaldab ulatuslikumat, tekstidest ja piltidest koosnevat uurimust.

 

Arnis Balčus (1978) on Riias elav ja töötav kunstnik. Ta on õppinud Läti Ülikoolis Riias (BSc kommunikatsiooniteadustes, 2002) ja Westminsteri Ülikoolis Londonis (MA fotograafias, 2005).

Peamiselt töötab ta fotograafia ja liikuva pildiga. Ta on keskendunud (enese)identiteedile, performatiivsele kehale ja (Nõukogude) mälu kujutamisele.
Arnis Balčuse töid on näidatud kõikjal maailmas – alates aastast 1998 on tal olnud 13 isikunäitust Riias, Berliinis, Londonis, Viinis, New Yorgis, Kopenhaagenis ja Šiauliais. Lisaks on ta osalenud arvukatel grupinäitustel Riias, Vilniuses, Tallinnas, Viinis, Berliinis, Londonis, Frankfurdis, Kaunases, Cēsisises, Prahas ja Moskvas, viimati näitusel Gender Check Viini MUMOK-is (2009). Tema töid on avaldatud paljudes kataloogides ja autoriraamatutes.
www.arnisbalcus.co.uk

Ugnius Gelguda (1977) elab ja töötab Vilniuses. Ta õppis Vilniuse Kunstiakadeemias (MA foto- ja meediakunstis, 2010). Alates 2011. aastast on ta samas õppejõud.
Oma kunstitöödes mängib ta fotograafia eri laadidega. Tema huvide hulgas on fotograafia mõjuvõim kui meedium ja selle identiteet. Kuigi tema peamine väljendusvahend on fotograafia, teeb ta ka installatsioone ja videosid.
Tal on olnud soolonäitused Vilniuses, Kölnis, Madridis, Klaipėdas ja Šiauliais. Alates 2002. aastast on ta osalenud grupinäitustel Hispaanias, Prantsusmaal, Hollandis, Poolas, Leedus, Venemaal, Austrias, Lätis ja Tšehhis.
Ugnius Gelgudale on omistatud auhind fotonäituse “Debiutas“ (Debut, 2001) eest. Ta on olnud kultuuriministeeriumi laureaat parima professionaalse kunsti debüüdiga (2006) ning võitnud eripreemia teosega “Zalgris” Moskva rahvusvahelisel kunstifestivalil (2007). 2011. aastal avaldas ta raamatu “Crimescapes” (artbooks.lt).
www.ugniusgelguda.lt

Vytautas Michelkevičius (1981) elab ja töötab Leedus, Nidas ja Vilniuses. Ta on meediateoreetik, aktivist ja kuraator. 2010. aastal omandas ta kommunikatsioonialase doktorikraadi väitekirjaga leedu fotograafiast 1960.–1980. aastatel (avaldati leedu ja inglise keeles 2011. aastal).
Alates 2002. aastast on ta osalenud arvukatel näitustel ja projektides nii kunstniku kui ka kuraatorina. Ta on toimetanud ja kaastoimetanud viis fotograafia- ja meediateemalist raamatut. Teiste hulgas on ta koostööprojektidena kureerinud näitused Post-Photographic Condition in Contemporary Art (“Fotograafiajärgne seisund kaasaegses kunstis”, 2006, kataloog ja ajakiri) ja Mapping Lithuanian Phtotography: Histories and Archives („Kaardistades leedu fotograafiat: ajalood ja arhiivid“, 2007, raamat). Ta on toimetanud raamatu „Meediateadus: kommunikatsioon, filosoofia, kunst“ (Vilniuse Kunstiakadeemia kirjastus, 2007). Aastatel 2005–2009 oli ta meediakultuuri teemalise veebiajakirja (www.balsas.cc) toimetaja.
Vytautas Michelkevičius on Vilniuse Kunstiakadeemia õppejõud ja Nida Kunstikoloonia kunstiline (www.nidacolony.lt) juht.

Marge Monko (1976) elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias (MA fotograafias, 2008) ja Viini Rakenduskunstide Ülikoolis.
Monko peamised meediad on fotograafia ja video. Ta on uurinud psühhoanalüüsi mõju naise representatsioonile visuaalkultuuris ning tema viimased teosed tegelevad tööturu segregatsiooni ja tööpoliitikas toimunud muutustega.
Monko on esinenud isikunäitustega Tallinnas, Helsingis ja Budapestis ning osalenud kuraatorinäitustel, sealhulgas ka Noorte kunstnike biennaalil Tallinnas 2007. aasta sügisel (kuraatorid Rael Artel ja Anneli Porri).
Marge Monko on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna õppejõud ja osaleb feministliku lugemisgrupi The Elfriede Jelinek School of English Language töös.
www.margemonko.com

Krista Mölder (1972) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli (BSc geograafias, 1994), Tartu Kõrgema Kunstikooli (fotograafia eriala, 2001) ja Eesti Kunstiakadeemia (MA fotograafias, 2006). Aastal 2004 õppis ta Westminsteri Ülikoolis Londonis.
Krista teosed on poeetilised ja isiklikud, tema visuaalne keel on pea alati harmooniline ja metafüüsiline. Teda huvitavad ruumi ja tühjuse vahelised suhted ja nihked.
Alates 1998. aastast on Krista Mölder aktiivselt osalenud grupinäitustel Eestis, Inglismaal ja Iirimaal. Ta on esinenud isikunäitustega Eestis ja Inglismaal.
Krista Mölder on Fotokunstnike Ühenduse FOKU üks asutajatest.
www.goodwin.ee/kristamolder

Robertas Narkus (1983) elab ja töötab Vilniuses. Ta on õppinud Vilniuse Kaunite Kunstide Akadeemias (MA fotograafias ja meediakunstis, 2010). Vahetusõpilasena õppis ta ka Turu Ülikoolis Soomes (fotograafia, 2005). Tema esimene isikunäitus leidis aset 2008. aastal (“0–1”, Fotograafiagalerii, Vilnius).
Robertas Narkus töötab kahekesi Milda Zabarauskaitėga.
rnarkus.lt

Milda Zabarauskaitė (1981) elab ja töötab Vilniuses. Ta on õppinud Vilniuse Kaunite Kunstide Akadeemias (MA fotograafias ja meediakunstides, 2006). 2005. aastal veetis ta kevadsemestri Plymouthi Ülikooli meediakunstide õppetoolis Inglismaal.

Lisaks videole ja installatsioonile on Robertas Narkuse ja Milda Zabarauskaitė huviobjekt peamiselt fotograafia ja selle olemus. Nad tegelevad lavastusliku ja performatiivse dokumentalistikaga, poliitilise ja sotsiaalse fotograafiaga, samuti fiktiivse dokumentalistikaga, milles esteetilist naudingut pakkuvad objektid on perfektselt paigas.
Alates 2005. aastast on loominguline duo osalenud grupinäitustel Turus, Vilniuses, Tartus, Šiauliais, Pariisis, Łódźis ja Moskvas.

Kaspars Podnieks (1980) elab ja töötab Lätis, Drusti külas ja pealinnas Riias. Ta on õppinud Läti Kunstiakadeemias Riias (visuaalne kommunikatsioon, 2007)
Ta tegeleb peamiselt fotograafia, video, multimeediainstallatsioonide ja keskkonnaobjektidega.
Kaspars Podnieksi huvitab paiga ja maastiku kohaspetsiifilisus.
Alates 1998. aastast on ta osalenud kaasaegse kunsti näitustel ja festivalidel Lätis ja mujal riikides.
2005. aastast on Kaspars Podnieks osalenud ka oma koduküla Drusti ühiskondlikes ja poliitilistes tegevustes – ta on Drusti Nõukogu volinik (alates 2005), Drusti Nõukogu esimehe juriidiline esindaja (alates 2007) ja Rauna regiooni volinik (alates 2010).

Rimas Sakalauskas (1985) elab ja töötab Vilniuses. Ta on õppinud Vilniuse Kunstiakadeemias (BA kiitusega audiovisuaalse kunsti erialal, 2009).
Ta töötab eri meediavormidega, kuid eksperimenteerib peamiselt videoga.
Rimas Sakalauskas on osalenud paljudel filmifestivalidel ja videonäitustel Leedus, Lätis, Itaalias, Serbias, USA-s, Kanadas, Suurbritannias, Saksamaal, Norras, Prantsusmaal, Portugalis Türgis, Ungaris ja Hollandis. Talle on omistatud Grand Prix, Balti auhind parima kujutava kunsti teose eest (Riia, 2009) ja 1st Alternative Routes award filmifestivalil Moves10: Framing (Liverpool, 2010). Rimas Sakalauskas on ka Quality Seal Winner auhindadel EUROPRIX Multimedia Awards (Salzburg, 2009).
www.sakalauskasrimas.com

Tadas Šarūnas (1981) elab ja töötab Vilniuses. Ta on õppinud Vilniuse Ülikoolis (MA kommunikatsiooniteadustes, 2006).
Tadas Šarūnas on keskendunud fotograafiale ja selle võimele peegeldada inimese identiteeti ja esitusviisi, samuti sotsiaalset ja kujuteldavat maastikku.
Tadas Šarūnase esimene isikunäitus oli 2005. aastal Vilniuses toimunud „Oma paik“, mida on hiljem olnud võimalik näha ka Turus, Klaipėdas, Kaunases ja Šiauliais. Alates 2003. aastast on ta osalenud grupinäitustel Vilniuses, Stockholmis, ja Uppländs Väsbys. Oma karjääri jooksul on ta olnud seotud mitmete kunstnikuinitsiatiividega, nt Vilniuse Ülikooli fotograafiaklubi, Leedu Interdistsipinaarsete Kunstnike Liit jne.

Sigrid Viir (1979) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafiaosakonna (BA, 2009) ning õpib hetkel samas magistrantuuris. Aastatel 2007–2008 õppis ta meediakunsti Karlsruhe Ülikoolis, Saksamaal.

Sigrid Viir viljeleb nii installatsiooni kui ka fotomeediumil põhinevat kunsti. Mitmed tema tööd on keskendunud kogukondlike protsesside ning üksikisiku ja teda ümbritsevate sotsiaalsete raamide uurimisele.

Alates 2007. aastast on ta osalenud aktiivselt grupinäitustel Eestis ja Saksamaal.
Aastal 2009 pälvis Sigrid Viir Noore Kunstniku preemia.
Sigrid Viir on üks OÜ Visible Solutioni asutajatest.

Avamine
7. October 2011 kell 18.00

Avatud

8. October 2011 – 20. November 2011

Koht

Tallinna Kunstihoone

Aadress

Vabaduse väljak 6, Tallinn

Piletid

Kunstihoone pilet 2.50€ / 1.150€

Lisainfo

+372 6 442 907

Kuraator

Vytautas Michelkevičius (LT)

Kunstnikud

Arnis Balčus (LV), Ugnius Gelguda (LT), Marge Monko (EST) Krista Mölder (EST), Robertas Narkus ja Milda Zabarauskaitė (LT), Kaspars Podnieks (LV), Rimas Sakalauskas (LT), Tadas Sarunas (LT), Sigrid Viir (EST)